Cachning av metodsvar i API

Sveriges radios publika API använder sig av två typer av cachning. Cachning av databasanrop samt cachning av genererad xml/json. Den förstnämnda typen av cachning bör bara kunna noteras i speciella fall, den sistnämnda är mer påtaglig. Endast den senare kommer att behandlas i dokumentationen.

Outputcachning - cachning av genererad xml/json

Samtliga metoder i api har outputcachning påslaget och vid upprepade frågor till samma metod (och med samma parametrar) returneras http-status 304 (Not Modified). Cachetiderna varierar för de olika metoderna varierar, men är klassificerade i fem olika storlekar:

I dokumentationen för respektive metod anges cachningsstorleken.