API-metoder: Avsnitt

Nedan visas de metoder för att lista avsnitt (episoder).

Lista avsnitt

Listar avsnitt för angivet program. Till metoden skickas önskat programid samt eventuellt ett datuminterval och ljudlänksparametrar. För datum intervallsparametrarna (fromDate och toDate) gäller följande:

URL:

http://api.sr.se/api/v2/episodes/index

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Fält som kan filtreras:

Inga

Se avsnittet om filter för mer information.

Svar:

I svaret ingår en lista av avsnitt, episode. Varje episode innehåller:

Exempelsvar (avkortat):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sr>
   <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
   <pagination>
     <page>1</page>
     <size>10</size>
     <totalhits>8</totalhits>
     <totalpages>1</totalpages>
   </pagination>
   <episodes>
     <episode id="5084">
       <title>Haijbyaffären</title>
       <description>Programmet som blickar bakåt, gräver i arkiven och pratar med dom som var med när det
        hände, där det hände. Det är här du får svar på varför saker ser ut och är som de är.</description>
       <url>
        http://sverigesradio.se/avsnitt/82041?programid=2519
       </url>
       <imageurl>
        http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/2519/2472663_512_512.jpg
       </imageurl>
       <program id="2519" name="P3 Dokumentär" />
       <publishdateutc>2012-09-15 18:03:00Z</publishdateutc>
       <availableuntilutc>2012-10-15 21:59:00Z</availableuntilutc>
       <broadcast>
          <availablestoputc>2012-10-15 18:03:00Z</availablestoputc>
          <playlist id="4148031">
            <url>http://api.sr.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=4148031&codingformat=.m4a&
             metafile=asx</url>
            <statkey>webbradio/start/lyssnaigen/164_P3-2519_P3 Dokumentär/
             4148031_P3 Dokumentär : Haijbyaffären 20120915 20:03</statkey>
            <duration>3420</duration>
            <publishdateutc>2012-09-15 18:03:00Z</publishdateutc>
          </playlist>
          <broadcastfiles>
            <broadcastfile id="4148031">
               <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4148031.m4a</url>
               <statkey>webbradio/start/lyssnaigen/164_P3-2519_P3 Dokumentär/
                4148031_P3 Dokumentär : Haijbyaffären 20120915 20:03</statkey>
               <duration>3420</duration>
               <publishdateutc>2012-09-15 18:03:00Z</publishdateutc>
            </broadcastfile>
            <broadcastfile id="4148049">
               <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4148049.m4a</url>
               <statkey>webbradio/start/lyssnaigen/164_P3-2519_P3 Dokumentär/
                4148049_P3 Dokumentär : Haijbyaffären 20120915 21:03</statkey>
               <duration>3420</duration>
               <publishdateutc>2012-09-15 19:03:00Z</publishdateutc>
            </broadcastfile>
          </broadcastfiles>
       </broadcast>
     </episode>
	...
 </episodes>
</sr>

Sök avsnitt

Returnerar avsnitt som matchar given fråga. Till metod kan skickas query, kanalId, programId

URL:

http://api.sr.se/api/v2/episodes/search/

Parametrar: Exempelanrop: Svar:

svaret består av ett eller flera avsnitt som matchar frågan

Exempelsvar (avkortat):
<sr>
  <copyright>
    Copyright Sveriges Radio 2015. All rights reserved.
  </copyright>
  <pagination>
    <page>1</page>
    <size>10</size>
    <totalhits>594</totalhits>
    <totalpages>60</totalpages>
    <nextpage>
      http://api.sr.se/api/v2/episodes/search/?query=tankesmedjan&page=2
    </nextpage>
  </pagination>
  <episodes>
    <episode id="545891">
      <title>
        "Stockholm, jag förbjuder er att ha kollektivtrafik!"
      </title>
      <description>
        Dilan är upprörd och Paggan är anledningen. Ahmed har det senaste från Libyen.
        Petrina det senaste från den fria forskningen. Johannes ger oss morötter och piskor.
      </description>
      <url>
        http://sverigesradio.se/avsnitt/545891?programid=3718
      </url>
      <program id="3718" name="Tankesmedjan"/>
      <publishdateutc>2015-05-19T14:06:00Z</publishdateutc>
      <imageurl>
        http://sverigesradio.se/images/3718/3522937.jpg?preset=api-default-square
      </imageurl>
      <imageurltemplate>
        http://sverigesradio.se/images/3718/3522937.jpg?preset=original
      </imageurltemplate>
      <broadcast>
        <availablestoputc>2015-06-18T15:00:00Z</availablestoputc>
        <playlist id="5332293">
          <url>
            http://api.sr.se/api/radio/radio.aspx?
            type=broadcast&id=5332293&codingformat=.m4a&metafile=asx
          </url>
          <statkey>
            /app/avsnitt/p3[k(164)]/tankesmedjan[p(3718)]/tankesmedjan[e(545891)]
          </statkey>
          <duration>3240</duration>
          <publishdateutc>2015-05-19T14:06:00Z</publishdateutc>
        </playlist>
        <broadcastfiles>
          <broadcastfile id="5332293">
            <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/5332293.m4a</url>
            <statkey>
              /app/avsnitt/p3[k(164)]/tankesmedjan[p(3718)]/tankesmedjan[e(545891)]
            </statkey>
            <duration>3240</duration>
            <publishdateutc>2015-05-19T14:06:00Z</publishdateutc>
          </broadcastfile>
        </broadcastfiles>
      </broadcast>
      <listenpodfile id="5332307">
        <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/5332307.mp3</url>
        <statkey>
          /app/avsnitt/p3[k(164)]/tankesmedjan[p(3718)]/tankesmedjan[e(545891)]
        </statkey>
        <duration>2219</duration>
        <publishdateutc>2015-05-19T16:00:00Z</publishdateutc>
        <title>
          "Stockholm, jag förbjuder er att ha kollektivtrafik!"
        </title>
        <description>
          Dilan är upprörd och Paggan är anledningen. Ahmed har det senaste från Libyen.
          Petrina det senaste från den fria forskningen. Johannes ger oss morötter och piskor.
          PODDEXKLUSIVT: Dilan hånas + Ny jingel! Medverkande: Dilan Apak, Ahmed Berhan,
          Petrina Solange, Johannes Finnlaugsson. Producent: Jesper Cederstrand
        </description>
        <filesizeinbytes>35712773</filesizeinbytes>
        <program id="3718" name="Tankesmedjan"/>
      </listenpodfile>
      <downloadpodfile id="5332307">
        <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/5332307.mp3</url>
        <statkey>
          /app/avsnitt/p3[k(164)]/tankesmedjan[p(3718)]/tankesmedjan[e(545891)]
        </statkey>
        <duration>2219</duration>
        <publishdateutc>2015-05-19T16:00:00Z</publishdateutc>
        <title>
          "Stockholm, jag förbjuder er att ha kollektivtrafik!"
        </title>
        <description>
          Dilan är upprörd och Paggan är anledningen. Ahmed har det senaste från Libyen.
          Petrina det senaste från den fria forskningen. Johannes ger oss morötter och piskor.
          PODDEXKLUSIVT: Dilan hånas + Ny jingel! Medverkande: Dilan Apak, Ahmed Berhan,
          Petrina Solange, Johannes Finnlaugsson. Producent: Jesper Cederstrand
        </description>
        <filesizeinbytes>35712773</filesizeinbytes>
        <program id="3718" name="Tankesmedjan"/>
      </downloadpodfile>
    </episode>
	...
 </episodes>
</sr>

Visa avsnitt

Returnerar angivet avsnitt. Till metoden skickas önskat id.

URL:

http://api.sr.se/api/v2/episodes/get?id={id}

http://api.sr.se/api/v2/episodes/getlist?ids={ids} - Hämta flera avsnitt i samma anrop. Kommaseparerade id.

Parametrar:

Se avsnittet Ljud generella parametrar för inställningar för ljud.

Exempelanrop: Svar:

Svaret består av ett avsnitt, episode. Se ovanstående funktion, för beskrivning

Exempelsvar
<sr>
 <copyright>Copyright Sveriges Radio 2016. All rights reserved.</copyright>
 <episode id="602474">
  <title>Historien om John Hron</title>
  <description>John vill tälta med en kompis. Mamma Marie-Louise är tveksam men kör pojkarna
  till Ingetorpssjön. När de kommer fram säger John, "mamma vad skulle kunna hända
  här?" Nästa dag är han död.</description>
  <text>Fem dagar innan John Hron ska börja i åttan misshandlas han och dränks av fyra unga
    pojkar med nazistsympatier. Han blev 14 år och hans mamma Marie-Louise och pappa Tony förlorade sitt enda barn.
    Att veta att ens barn blivit förnedrad, kränkt och fullständigt skräckslagen och till slut sparkats
    till medvetslöshet för att sedan slängas i en iskall sjö, är en fullständigt outhärdlig tanke.
    Hur orkar man leva efter att ha upplevt en sådan ondska?
    Anna Hammar&amp;eacute;n har träffat Marie-Louise och Tony Hron ett flertal gånger under åren som
    gått efter mordet. Hon har följt dom i deras energiska arbete för att öka förståelsen mellan
    människor och deras engagemang mot nazism och rasism. I programmet får vi höra Marie-Louise och Tony
    berätta om hur livet förändrades den där augustinatten mellan den 16 och 17 augusti 1995.
    Programmet sändes första gången 2000.
  </text>
  <url>http://sverigesradio.se/avsnitt/602474?programid=909</url>
  <program id="909" name="P1 Dokumentär" />
  <publishdateutc>2015-08-14T04:01:00Z</publishdateutc>
  <imageurl>http://static.sr.se/images/909/3561945_1663_986.jpg?preset=api-default-square</imageurl>
  <imageurltemplate>http://static.sr.se/images/909/3561945_1663_986.jpg</imageurltemplate>
  <listenpodfile id="5419713">
   <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/5419713.mp3</url>
   <statkey>/app/avsnitt/p1[k(132)]/p1 dokumentär[p(909)]/p1 dokumentär 2015-08-14 06:01[e(602474)]</statkey>
   <duration>2880</duration>
   <publishdateutc>2015-08-14T04:01:00Z</publishdateutc>
   <title>Historien om John Hron</title>
   <description />
   <filesizeinbytes>46140305</filesizeinbytes>
   <program id="909" name="P1 Dokumentär" />
  </listenpodfile>
  <downloadpodfile id="5419713">
   <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/5419713.mp3</url>
   <statkey>/app/avsnitt/p1[k(132)]/p1 dokumentär[p(909)]/p1 dokumentär 2015-08-14 06:01[e(602474)]</statkey>
   <duration>2880</duration>
   <publishdateutc>2015-08-14T04:01:00Z</publishdateutc>
   <title>Historien om John Hron</title>
   <description />
   <filesizeinbytes>46140305</filesizeinbytes>
   <program id="909" name="P1 Dokumentär" />
  </downloadpodfile>
  <relatedepisodes />
  <episodegroups>
   <group id="23037" name="Kända kriminalfall " />
  </episodegroups>
 </episode>
</sr>

Visa senaste avsnittet

Returnerar senaste avsnittet för ett specifikt program. Till metoden skickas önskat programid.

URL:

http://api.sr.se/api/v2/episodes/getlatest?programid={programid}

Parametrar:

Se avsnittet Ljud generella parametrar för inställningar för ljud.

Exempelanrop: Svar:

Svaret består av ett avsnitt, episode. Se ovanstående funktion, för beskrivning

Exempelsvar
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sr>
 <copyright>Copyright Sveriges Radio 2014. All rights reserved.</copyright>
 <episode id="145107">
  <title>Tankesmedjan</title>
  <description>
    Onsdagens program handlar om hur GW fångar nätpedofiler, hur dokusåpan Radiohuset skulle vara,
    vad som är normalt för KD och vad som är det sköna Israel. Medverkande: Emma Knyckare,
    Ola Söderholm, Kringlan Svensson, Moa Lundqvist
    Producent: Hanna Olsson
    Tankesmedjan (30:09)
  </description>
  <text>Brödtext</text>
  <url>http://sverigesradio.se/avsnitt/145107?programid=3718</url>
  <imageurl>http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/3718/2192338_512_512.jpg</imageurl>
  <program id="3718" name="Tankesmedjan" />
  <publishdateutc>2013-01-23T15:10:00Z</publishdateutc>
  <availablestoputc>2013-02-23 15:00:00Z</availablestoputc>
  <listenpodfile id="4381232">
   <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4381232.mp3</url>
   <statkey>
    webbradio/start/lyssnaigenmp3/164_P3Selleri-3718_Tankesmedjan/4381232_Grooming, dokusåpor och klarinettmusik
   </statkey>
   <duration>1809</duration>
   <publishdateutc>2013-01-23T17:00:00Z</publishdateutc>
   <title>Grooming, dokusåpor och klarinettmusik</title>
   <description>
    Onsdagens program handlar om hur GW fångar nätpedofiler, hur dokusåpan Radiohuset skulle vara,
    vad som är normalt för KD och vad som är det sköna Israel. Medverkande: Emma Knyckare,
    Ola Söderholm, Kringlan Svensson, Moa Lundqvist
    Producent: Hanna Olsson
    Tankesmedjan (30:09)
   </description>
   <filesizeinbytes>29074258</filesizeinbytes>
   <program id="3718" name="Tankesmedjan" />
  </listenpodfile>
  <downloadpodfile id="4381232">
   <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4381232.mp3</url>
   <statkey>
    webbradio/start/lyssnaigenmp3/164_P3Selleri-3718_Tankesmedjan/4381232_Grooming, dokusåpor och klarinettmusik
   </statkey>
   <duration>1809</duration>
   <publishdateutc>2013-01-23T17:00:00Z</publishdateutc>
   <title>Grooming, dokusåpor och klarinettmusik</title>
   <description>
    Onsdagens program handlar om hur GW fångar nätpedofiler, hur dokusåpan Radiohuset skulle vara,
    vad som är normalt för KD och vad som är det sköna Israel. Medverkande: Emma Knyckare,
    Ola Söderholm, Kringlan Svensson, Moa Lundqvist
    Producent: Hanna Olsson
    Tankesmedjan (30:09)
   </description>
   <filesizeinbytes>29074258</filesizeinbytes>
   <program id="3718" name="Tankesmedjan" />
   <availablefromutc>2013-01-21T16:00:00Z</availablefromutc>
  </downloadpodfile>
 </episode>
</sr>