Api-metoder: Lista extrasändningar

Detta är API-metoder som gör det möjligt att hitta extrasändningar.

Lista extrasändningar

Listar alla aktuella extrasändningar.

URL: http://api.sr.se/api/v2/extra/broadcasts

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Fält som kan filtreras:

Inga

Se avsnittet om filter för mer information.

Fält som kan sorteras:

*) sorterar på elementets name-attribut

Exempelanrop:

Svar:

Varje extrasändning returneras som en lista (broadcasts) med sändningar (broadcast). Varje sänding har id (id), namn (name), en flagga som anger om det är en sportsändning, beskrivning (description), start och slut tid (localstarttime, localstoptime), utgivare (publisher, med id och name), kanal (channel, med id och name), två ljudströmmar (liveaudio och mobileliveaudio) där den senare innehåller en url anpassad för mobil.

Exempelsvar (förkortat):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sr>
  <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
  <pagination>
    <page>1</page>
    <size>10</size>
    <totalhits>6</totalhits>
    <totalpages>1</totalpages>
  </pagination>
  <broadcasts>
    <broadcast id="5719" name="">
      <description/>
      <localstarttime>2012-09-13T19:00:00</localstarttime>
      <localstoptime>2012-09-13T22:00:00</localstoptime>
      <publisher id="40" name="Jakob Sillén"/>
      <channel id="2387" name="SR Extra05"/>
      <liveaudio id="2383">
        <url>http://sverigesradio.se/topsy/direkt/2383.rtmp</url>
        <statkey>webbradio/start/direkt/2383_Webbipkanal01</statkey>
      </liveaudio>
      <mobileliveaudio id="2383">
        <url>rtsp://lyssna-mp4.sr.se/live/mobile/2383.sdp</url>
        <statkey>webbradio/start/direkt/2383_Webbipkanal01</statkey>
      </mobileliveaudio>
    </broadcast>
    <broadcast id="6054" name="Färjestads BK - HV 71">
      <description/>
      <localstarttime>2012-09-13T19:00:00</localstarttime>
      <localstoptime>2012-09-13T22:00:00</localstoptime>
      ...
    </broadcast>
  </broadcasts>
</sr>