API-metoder: Kanaler

Detta är de metoder i Sveriges Radios öppna API som kan användas för att få information om kanaler och vad som sänds på dessa kanaler.

Lista alla kanaler

Returnera en lista på alla sändande kanaler i Sveriges Radios utbud.

URL: http://api.sr.se/api/v2/channels
Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Fält som kan filtreras:

Se avsnittet om filter för mer information.

Svar:

Varje kanal representeras av ett channel element som har attributen id och name, vilket är kanalens unika id (kallat channelid när det används i andra API-metoder), och namn. Dessutom returneras kanalens logotyp i image, färgkod (color) och slogan (tagline). Länkar till kanalens sida på sverigesradio.se finns i siteurl och länk till kanalens tablå i APIet finns i scheduleurl. Varje kanal har även en kanaltyp (channeltype) som beskriver vilken typ av kanal det är. Exempelvis om det är en rikskanal eller en lokalkanal. Slutligen länk till kanalens ljudström finns i liveaudio. Läs mer om hur ljud fungerar i APIet.

Exempelsvar (förkortat):
<channels>
  <channel id="132" name="P1">
   <image>http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/132/2186746_512_512.jpg</image>
   <color>31a1bd</color>
   <tagline>den talade kanalen</tagline>
   <siteurl>http://sverigesradio.se/p1</siteurl>
   <liveaudio id="132">
    <url>http://sverigesradio.se/topsy/direkt/132.mp3</url>
    <statkey>webbradio/start/direkt/132_P1</statkey>
   </liveaudio>
   <scheduleurl>http://api.sr.se/api/v2/scheduledepisodes?channelid=132</scheduleurl>
   <channeltype>Rikskanal</channeltype>
   <xmltvid>p1.sr.se</xmltvid>
  </channel>
  ...
</channels>