Ljud

Nedan beskrivs metoden för att lista ljudlänksmallar.

Lista ljudlänksmallar för efterhandslyssning (on demand)

Generell parameter: ondemandaudiotemplateid

Listar samtliga tillgängliga ljudlänksmallar för on-demand-ljud. Referensmetod som API-användare kan använda för att identifiera aktuell ljudlänksmall.

URL: http://api.sr.se/api/v2/audiourltemplates/ondemandaudiotypes
Parametrar: inga
Svar:

Denna metod returnerar en lista (urltemplates) av de ljudlänksmallar som stöds i APIet. Varje ljudlänksmall (urltemplate) innehåller ett id och url som beskriver hur mallen ser ut. Observera att samtliga av dessa mallar (utom den sista) är länkar till spellistor. I samtliga listningar som innehåller en broadcast visas både en länk till spellistan (playlist) samt länkar till alla dess ingående delar (broadcastfiles). Länken till spellistan är på efterfrågat format och länkarna till de ingående delarna har ett till matchande format. Om mallen med id = 8 används så kommer ingen spellista att returneras, enbart de ingående delarna enligt mallens format.

En ljudlänksmall kan exempelvis användas i lista avsnitt givet det id för den mall som förväntas i resultatet. Om t.ex. ondemandaudiotemplateid = 1 har använts i metodanropet är ljudlänken som returneras formatterad utifrån den ljudlänksmall som har id = 1.

De värden i ljudlänksmallen som omsluts av [ ], exempelvis [quality], är ej statiska utan ersätts av APIet i den metod där mallen används. Se avsnitt för exempel på hur detta kan användas.

Exempelsvar:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sr>
   <urltemplates>
     <urltemplate id="1" url="http://api.sr.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=[audioId]&
       codingformat=.m4a&metafile=asx&quality=[quality]" />
     <urltemplate id="2" url="http://api.sr.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=[audioId]&
       codingformat=.m4a&metafile=m3u&quality=[quality]" />
     <urltemplate id="3" url="http://api.sr.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=[audioId]&
       codingformat=.m4a&metafile=m3u8&quality=[quality]" />
     <urltemplate id="4" url="http://api.sr.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=[audioId]&
       codingformat=.mobile&metafile=m3u&quality=[quality]" />
     <urltemplate id="5" url="http://api.sr.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=[audioId]&
       codingformat=.mobile&metafile=m3u8&quality=[quality]" />
     <urltemplate id="6" url="http://api.sr.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=[audioId]&
       codingformat=.iphone&metafile=m3u&quality=[quality]" />
     <urltemplate id="7" url="http://api.sr.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=[audioId]&
       codingformat=.iphone&metafile=m3u8&quality=[quality]" />
     <urltemplate id="8" url="rtsp://mobil-live.sr.se/[broadcastfilename_with_quality].m4a" />
   </urltemplates>
</sr>

Lista ljudlänksmallar för direktlyssning (live)

Generell parameter: liveaudiotemplateid

Listar samtliga tillgängliga ljudlänksmallar för live-ljud. Referensmetod som API-användare kan använda för att identifiera aktuell ljudlänksmall.

URL: http://api.sr.se/api/v2/audiourltemplates/liveaudiotypes
Parametrar: inga
Svar:

Denna metod returnerar en lista (urltemplates) av de ljudlänksmallar som stöds i APIet. Varje ljudlänksmall (urltemplate) innehåller ett id och url som beskriver hur mallen ser ut. En ljudlänksmall kan exempelvis användas i lista kanaler givet det id för den mall som förväntas i resultatet. Om liveaudiotemplateid = 1 har använts i metodanropet är ljudlänken som returneras formatterad utifrån den ljudlänksmall som har id = 1.

De värden i ljudlänksmallen som omsluts av [ ], exempelvis [quality], är ej statiska utan ersätts av APIet i den metod där mallen används. Se kanaler för exempel på hur detta kan användas.

Exempelsvar:
<sr>
   <urltemplates>
     <urltemplate id="2" url="http://sverigesradio.se/topsy/direkt/srapi/[channelid].mp3"/>
     <urltemplate id="3" url="http://sverigesradio.se/topsy/direkt/srapi/[channelid]-[quality]-aac-http.pls"/>
     <urltemplate id="4" url="http://sverigesradio.se/topsy/direkt/srapi/[channelid]-[quality]-aac-http.m3u"/>
     <urltemplate id="5" url="http://sverigesradio.se/topsy/direkt/srapi/[channelid]-[quality]-aac-http"/>
     <urltemplate id="10" url="http://sverigesradio.se/topsy/direkt/srapi/[channelid].hls"/>
     <urltemplate id="11" url="http://sverigesradio.se/topsy/direkt/srapi/[channelid].dash"/>
     <urltemplate id="12" url="http://sverigesradio.se/topsy/direkt/srapi/[channelid]-[quality].ios"/>
   </urltemplates>
</sr>
          

Ljudkvalitet

De flesta publicerade ljud finns tillgängliga i tre kvalitetsnivåer:

Kvalitet anges med quality attributet på en url, exempelvis: