API-metoder: Musik

Här beskrivs de metoder som gör det möjligt att hitta låtinformation.

"Just nu" - Låtlista per kanal

Listar den låt som spelas just nu i angiven kanal samt nästkommande låt.

URL:

http://api.sr.se/api/v2/playlists/rightnow?channelid={id}

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Svar:

En playlist returneras och kan innehålla 4 underobjekt.

De två låt-objekten är uppbyggda av samma element. Se beskrivning som följer på en låts element:

Exempelsvar (förkortat):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sr>
 <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
 <playlist>
  <song>
   <title>Black Heart</title>
   <description>Stooshe - Black Heart</description>
   <artist>Stooshe</artist>
   <composer>Karis Anderson, Alexandra Buggs, Jo Per</composer>
   <conductor />
   <albumname />
   <recordlabel />
   <lyricist />
   <producer />
   <starttimeutc />
   <stopttimeutc />
 </song>
  <nextsong>
   <title>U Remind Me</title>
   <description>Usher - U Remind Me</description>
   <artist>Usher</artist>
   <composer>MCCLOUD, A/CLEMENT, E</composer>
   <conductor />
   <albumname />
   <recordlabel />
   <lyricist />
   <producer />
   <starttimeutc />
   <stopttimeutc />
  </nextsong>
  <channel id="2576" name="Din gata" />
 </playlist>
</sr>

Kanals låtlista för tidsintervall

Listar låtar som spelats i en kanal i angivet tidsintervall.

URL:

http://api.sr.se/api/v2/playlists/getplaylistbychannelid?id={id}&startdatetime={startdatetime}&enddatetime={enddatetime}

Parametrar: Exempelanrop: Exempelsvar (förkortat):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<songlist>
  <copyright>Copyright Sveriges Radio 2014. All rights reserved.</copyright>
  <song>
    <title>Alla Som Inte Dansar</title>
    <description>Maskinen - Alla Som Inte Dansar</description>
    <artist>Maskinen</artist>
    <composer>Maskinen</composer>
    <starttimeutc>2014-09-01T21:30:00Z</starttimeutc>
    <stoptimeutc>2014-09-01T21:32:05Z</stoptimeutc>
    <albumname>Alla Som Inte Dansar</albumname>
    <recordlabel>P.O.P.E.</recordlabel>
  </song>
...
</songlist>
          

Programs låtlista för tidsintervall

Listar låtar som spelats i ett program i angivet tidsintervall.

URL:

http://api.sr.se/api/v2/playlists/getplaylistbyprogramid?id={id}&startdatetime={startdatetime}&enddatetime={enddatetime}

Parametrar: Exempelanrop: Exempelsvar (förkortat):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<songlist>
  <copyright>Copyright Sveriges Radio 2014. All rights reserved.</copyright>
  <song>
    <title>Alla Som Inte Dansar</title>
    <description>Maskinen - Alla Som Inte Dansar</description>
    <artist>Maskinen</artist>
    <composer>Maskinen</composer>
    <starttimeutc>2014-09-01T21:30:00Z</starttimeutc>
    <stoptimeutc>2014-09-01T21:32:05Z</stoptimeutc>
    <albumname>Alla Som Inte Dansar</albumname>
    <recordlabel>P.O.P.E.</recordlabel>
  </song>
...
</songlist>
          

Ett programavsnitts låtlista

Listar låtar som spelats i ett programavsnitt (episode).

URL:

http://api.sr.se/api/v2/playlists/getplaylistbyepisodeid?id={id}

Parametrar: Exempelanrop: Exempelsvar (förkortat):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<songlist>
  <copyright>Copyright Sveriges Radio 2014. All rights reserved.</copyright>
  <song>
    <title>Alla Som Inte Dansar</title>
    <description>Maskinen - Alla Som Inte Dansar</description>
    <artist>Maskinen</artist>
    <composer>Maskinen</composer>
    <starttimeutc>2014-09-01T21:30:00Z</starttimeutc>
    <stoptimeutc>2014-09-01T21:32:05Z</stoptimeutc>
    <albumname>Alla Som Inte Dansar</albumname>
    <recordlabel>P.O.P.E.</recordlabel>
  </song>
...
</songlist>