API-metoder: Nyheter

Här beskrivs metoden för att hitta Sveriges Radios nyhetsprogram.

Lista nyhetsprogram

Listar Sveriges Radios nyhetsprogram.

URL: http://api.sr.se/api/v2/news

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Svar:

I svaret returneras en lista av nyhetsprogram (program). För utförligare beskrivning av program se svar för metoden "Lista program"

Exempelsvar (förkortat):
<sr>
 <programs>
  <program id="178" name="Ekonomiekot">
   <description>Ekonomiekot är Ekots nyhetsprogram om senaste nytt i ekonomins värld.</description>
   <programcategory id="7" name="Samhälle" />
   <podgroups>
    <podgroup id="3821" name="Ekonomiekot nyheter ">Nyheter från EkonomiEkot</podgroup>
   </podgroups>
   <payoff />
   <broadcastinfo />
   <email>ekonomiekot@sverigesradio.se</email>
   <phone />
   <programurl>http://sverigesradio.se/default.aspx?programid=178</programurl>
   <programimage>http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/178/2323499_512_512.jpg</programimage>
   <socialimage>http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/178/2323499_512_512.jpg</socialimage>
   <channel id="0" />
   <archived>false</archived>
   <hasondemand>true</hasondemand>
  </program>
  ...
 </programs>

Lista nyhetsavsnitt

Listar senaste avsnitt från Sveriges Radios nyhetsprogram.

URL: http://api.sr.se/api/v2/news/episodes

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Svar:

I svaret ingår en lista av det senaste avsnittet, episode från varje nyhetsprogram (max en dag bak i tiden). Varje episode innehåller:

Exempelsvar (avkortat):
<sr>
  <episodes>
    <episode id="834266">
    <title>Nyheter P4 Jämtland</title>
    <description>I P4 Jämtland hör du lokala nyheter, aktualiteter, väderprognoser, sport och kultur.</description>
    <url>http://sverigesradio.se/avsnitt/834266?programid=78</url>
    <program id="78" name="P4 Jämtland"/>
    <publishdateutc>2017-01-16T09:30:00Z</publishdateutc>
    <imageurl>http://static-cdn.sr.se/images/78/3664639_2048_1152.jpg?preset=api-default-square</imageurl>
    <imageurltemplate>http://sverigesradio.se/images/78/3664639_2048_1152.jpg</imageurltemplate>
    <broadcast>
      <availablestoputc>2017-02-15T09:33:00Z</availablestoputc>
      <playlist id="5971217">
      <url>http://api.sr.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=5971217&codingformat=.m4a&metafile=asx</url>
      <statkey>/app/avsnitt/p4 jämtland[k(200)]/p4 jämtland[p(78)]/nyheter p4 jämtland[e(834266)]</statkey>
      <duration>180</duration>
      <publishdateutc>2017-01-16T09:30:00Z</publishdateutc>
      </playlist>
      <broadcastfiles>
        <broadcastfile id="5971217">
          <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/5971217.m4a</url>
          <statkey>/app/avsnitt/p4 jämtland[k(200)]/p4 jämtland[p(78)]/nyheter p4 jämtland[e(834266)]</statkey>
          <duration>180</duration>
          <publishdateutc>2017-01-16T09:30:00Z</publishdateutc>
        </broadcastfile>
      </broadcastfiles>
    </broadcast>
    <listenpodfile id="5971213">
      <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/5971213.mp3</url>
      <statkey>/app/avsnitt/p4 jämtland[k(200)]/p4 jämtland[p(78)]/nyheter p4 jämtland[e(834266)]</statkey>
      <duration>180</duration>
      <publishdateutc>2017-01-16T09:30:00Z</publishdateutc>
      <title>Nyheter P4 Jämtland 20170116 10:30</title>
      <description/>
      <filesizeinbytes>2911883</filesizeinbytes>
      <program id="78" name="P4 Jämtland"/>
    </listenpodfile>
    <downloadpodfile id="5971213">
      <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/5971213.mp3</url>
      <statkey>/app/avsnitt/p4 jämtland[k(200)]/p4 jämtland[p(78)]/nyheter p4 jämtland[e(834266)]</statkey>
      <duration>180</duration>
      <publishdateutc>2017-01-16T09:30:00Z</publishdateutc>
      <title>Nyheter P4 Jämtland 20170116 10:30</title>
      <description/>
      <filesizeinbytes>2911883</filesizeinbytes>
      <program id="78" name="P4 Jämtland"/>
    </downloadpodfile>
    <related/>
    </episode>
    ...
  </episodes>