API-metoder: Hitta program

Detta är API-metoder som på olika sätt gör det möjligt att hitta olika program, via kanaltablåer eller via ett visst ämne.

Lista program

Listar alla program.

URL:

http://api.sr.se/api/v2/programs/index (alt. http://api.sr.se/api/v2/programs/{id} för att hämta ett specifik program)

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Fält som kan filtreras:

Se avsnittet om filter för mer information.

Exempelanrop: Svar:

Varje program returneras som ett item med ett namn (title), beskrivning (description), sändningstider (broadcastinfo), kontaktinformation (email samt phone), logotyp (socialimage) och en lista med länkar till sociala medier (socialmediaplatforms). Varje item har attributet archived som anger om programmet är arkiverat (archived="1") eller fortfarande sänds (archived="0").
Med ondemand anges om ett program har några sändningar (ondemand hasOndemand="1") eller inte (ondemand hasOndemand="0"). Sändningar finns endast tillgängliga i 30 dagar. Elementet haspod anger om programmet har ett tillhörande poddflöde. Om denna är satt till true, kan man hämta upp programmets poddflöde separat (se lista poddfiler).

Exempelsvar (förkortat):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sr>
  <copyright>
    Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.
  </copyright>
  <pagination>
    <page>1</page>
    <size>10</size>
    <totalhits>429</totalhits>
    <totalpages>43</totalpages>
    <nextpage>
      http://api.sr.se/api/v2/programs?programid=2333&page=2
    </nextpage>
  </pagination>
  <programs>
    <program id="2485" name="ad lib med Lex">
      <description>
        ad lib är ett direktsänt underhållningsprogram med örat på det aktuella, ett slags fånga dagen
        med musik. Du som lyssnare blir bjuden på allsköns jubileer, jubilarer, premiärer, sekundärer och
        sköna konster av alla (o)upptänkliga slag.
      </description>
      <programcategory id="5" name="Musik"/>
      <payoff>Carpe diem med LEX</payoff>
      <broadcastinfo>tisdag-torsdag kl 18.04</broadcastinfo>
      <email>adlib@sverigesradio.se</email>
      <phone/>
      <programurl>
        http://sverigesradio.se/default.aspx?programid=2485
      </programurl>
      <programimage>
        http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/2485/2118970_512_512.jpg
      </programimage>
      <programimagetemplate>
        http://sverigesradio.se/images/2485/3233238_1400_1400.jpg
      </programimagetemplate>
      <programimagewide>
        http://sverigesradio.se/images/2485/3215103_2048_1152.jpg?preset=api-default-square
      </programimagewide>
      <programimagetemplatewide>
        http://sverigesradio.se/images/2485/3215103_2048_1152.jpg
      </programimagetemplatewide>
      <socialimage>
        http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/2485/2118970_512_512.jpg
      </socialimage>
      <socialimagetemplate>
        http://sverigesradio.se/images/2485/3233238_1400_1400.jpg
      </socialimagetemplate>
      <socialmediaplatforms>
       <socialmediaplatform platform="Facebook" platformurl="https://www.facebook.com/sverigesradiop3"/>
       <socialmediaplatform platform="Twitter" platformurl="https://twitter.com/sverigesradiop3/"/>
      </socialmediaplatforms>
      <channel id="163" name="P2"/>
      <archived>false</archived>
      <hasondemand>true</hasondemand>
      <haspod>true</haspod>
      <responsibleeditor>Namn Namn</responsibleeditor>
    </program>
    <program>
      ...
    </program>
    ...
  </programs>
<sr>

Lista alla programkategorier

Returnerar alla de programkategorier som Sveriges Radios program är uppdelade i.

URL:

http://api.sr.se/api/v2/programcategories

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Svar:

Varje programkategori returneras som ett programcategory i en lista av programcategories. Varje programcategory har två attribut, id och namn (id, name). Programkategorins id kallas categoryid när det används i andra API-metoder. Om endast en programkategori efterfrågas returneras inte en lista utan endast en programcategory.

Exempelsvar:
<sr>
 <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
 <pagination>
  <page>1</page>
  <size>10</size>
  <totalhits>11</totalhits>
  <totalpages>2</totalpages>
  <nextpage>http://api.sr.se/api/v2/programcategories?page=2</nextpage>
 </pagination>
 <programcategories>
  <programcategory id="2" name="Barn" />
  <programcategory id="82" name="Dokumentär" />
  <programcategory id="3" name="Kultur/Nöje" />
  <programcategory id="14" name="Livsstil" />
  <programcategory id="4" name="Livsåskådning" />
  <programcategory id="5" name="Musik" />
  <programcategory id="68" name="Nyheter" />
  <programcategory id="7" name="Samhälle" />
  <programcategory id="10" name="Sport" />
  <programcategory id="11" name="Språk" />
 </programcategories>
</sr>
    

Lista alla sändningar

Returnerar en lista av sändningar för angivet program

URL:

http://api.sr.se/api/v2/broadcasts?programid={id}

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Svar:

I svaret ingår programmets namn i elementet name. Efter detta så listas de sändningar som finns att tillgå för programmet. Varje sändning representeras av ett broadcast-element som har elementen:

Varje spellista (playlist) samt ljudfil (broadcastfile) har attributen/elementen: Exempelsvar (förkortat):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sr>
 <description>Tillgängliga sändingar för angivet program</description>
 <copyright>Copyright Sveriges Radio 2008. All rights reserved.</copyright>
 <pagination>
  <page>1</page>
  <size>10</size>
  <totalhits>14</totalhits>
  <totalpages>2</totalpages>
  <nextpage>http://api.sr.se/api/v2/broadcasts?programid=3718&amp;page=2</nextpage>
 </pagination>
 <name>Tankesmedjan</name>
 <broadcasts>
  <broadcast id="4155302">
   <availablestoputc>2012-10-19 16:10:00Z</availablestoputc>
   <playlist id="4155302">
    <url>http://api.sr.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=4155302&codingformat=.m4a&metafile=asx</url>
    <statkey>webbradio/start/lyssnaigen/164_P3-3718_Tankesmedjan/4155302_Tankesmedjan 20120919 16:10</statkey>
    <duration>3000</duration>
    <publishdateutc />
   </playlist>
   <broadcastfiles>
    <broadcastfile id="4155302">
     <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4155302.m4a</url>
     <statkey>webbradio/start/lyssnaigen/164_P3-3718_Tankesmedjan/4155302_Tankesmedjan 20120919 16:10</statkey>
     <duration>3000</duration>
     <publishdateutc />
    </broadcastfile>
   </broadcastfiles>
   <title>Tankesmedjan 20120919 16:10</title>
   <description />
   <broadcastdateutc>2012-09-19T14:10:00</broadcastdateutc>
   <totalduration>3000</totalduration>
   <image>/diverse/appdata/isidor/images/news_images/3718/2192338_512_512.jpg</image>
  </broadcast>
  ...
 </broadcasts>
</sr>

Lista poddfiler för program

Returnerar en lista av tillgängliga poddar för angivet program

URL:

http://api.sr.se/api/v2/podfiles?programid={id}

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Svar:

Svaret listar ett antal poddfiler, podfile, med följande subelement:

Exempelsvar (förkortat):
<sr>
 <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
 <pagination>
  <page>1</page>
  <size>10</size>
  <totalhits>659</totalhits>
  <totalpages>66</totalpages>
  <nextpage>http://api.sr.se/api/v2/podfiles?programid=3117&amp;page=2</nextpage>
 </pagination>
 <podfiles>
  <podfile id="4145425">
   <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4145425.mp3</url>
   <statkey>webbradio/start/lyssnaigenmp3/158_P4-3117_Karlavagnen/4145425_Svärföräldrar</statkey>
   <duration>4693</duration>
   <publishdateutc>2012-09-13 08:00:00Z</publishdateutc>
   <title>Svärföräldrar</title>
   <description>Karlavagnen 13 september 2012. Ämne: Svärföräldrar. ... >
   <filesizeinbytes>2706982</filesizeinbytes>
   <program id="3117" name="Karlavagnen" />
   <availablefromutc>2012-09-03T08:00:00Z</availablefromutc>
  </podfile>
  <podfile id="4143683">
   <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4143683.mp3</url>
   <statkey>webbradio/start/lyssnaigenmp3/158_P4-3117_Karlavagnen/4143683_Kött - rätt för dig?</statkey>
   <duration>4348</duration>
   <publishdateutc>2012-09-12 08:00:00Z</publishdateutc>
   <title>Kött - rätt för dig?</title>
   <description>Karlavagnen 12 september 2012. Ämne: Kött - rätt för dig? ... >
   <filesizeinbytes>17422315</filesizeinbytes>
   <program id="3117" name="Karlavagnen" />
   <availablefromutc>2012-09-03T08:00:00Z</availablefromutc>
  </podfile>...
 </podfiles>
</sr>

Hämta poddfil

Hämtar podfil för ett önskat id

URL:

http://api.sr.se/api/v2/podfiles/{id}

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Svar:

Svaret ger poddfilen, podfile, med följande subelement:

Exempelsvar (förkortat):
<sr>
 <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
 <podfile id="4126279">
  <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4126279.mp3</url>
  <statkey>webbradio/start/lyssnaigenmp3/158_P4-3117_Karlavagnen/4126279_När är det ok att bryta mot lagen?</statkey>
  <duration>4810</duration>
  <publishdateutc>2012-09-03 08:00:00Z</publishdateutc>
  <title>När är det ok att bryta mot lagen?</title>
  <description>Karlavagnen 3 september 2012. Ämne: När är det ok att bryta mot lagen? ... </description>
  <filesizeinbytes>17422315</filesizeinbytes>
  <program id="3117" name="Karlavagnen" />
  <availablefromutc>2012-09-03T08:00:00Z</availablefromutc>
 </podfile>
</sr>