API-metoder: Tablå

Nedan beskrivs metoder för att hämta kanal och programtablåer.

Lista kanaltablå

Listar tablån för angiven kanal och dag. Till metoden skickas önskat kanalId (channelid) och aktuellt datum (date). Parameter channelid är obligatorisk, men date är valfri. För parameter date gäller följande:

URL: http://api.sr.se/api/v2/scheduledepisodes
Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Svar:

I svaret returneras en lista av scheduledepisode-objekt. Varje scheduledepisode innehåller:

Exempelsvar (förkortat):
<sr>
 <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
 ...
 <schedule>
  ...
  <scheduledepisode>
   <episodeid>22441</episodeid>
   <title>Ekonyheter </title>
   <starttimeutc>2012-09-19T04:00:00Z</starttimeutc>
   <endtimeutc>2012-09-19T04:03:00Z</endtimeutc>
   <program id="83" name="Ekot" />
   <channel id="164" name="P3" />
  </scheduledepisode>
  <scheduledepisode>
   <episodeid>128761</episodeid>
   <title>P3 Musik</title>
   <starttimeutc>2012-09-19T04:05:00Z</starttimeutc>
   <endtimeutc>2012-09-19T04:30:00Z</endtimeutc>
   <program id="4323" name="P3 Musik" />
   <channel id="164" name="P3" />
   <imageurl>http://sverigesradio.se/images/4835/3650649_2048_1152.jpg?preset=api-default-square</imageurl>
   <imageurltemplate>http://sverigesradio.se/images/4835/3650649_2048_1152.jpg</imageurltemplate>
  </scheduledepisode>
  ...
 </schedule>
</sr>

Lista programtablå

Listar tablån för angivet program och datumintervall. Till metoden skickas önskat programId (programid) och fr.o.m och t.o.m datum(fromdate, todate). Parameter programid är obligatorisk. För datum parametrarna (fromdate, todate), som är valfria gäller följande:

URL: "http://api.sr.se/api/v2/scheduledepisodes
Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Svar:

I svaret returneras en lista av scheduledepisode-objekt. Varje scheduledepisode innehåller:

Exempelsvar (förkortat):
<sr>
 <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
 ...
 <schedule>
  <scheduledepisode>
   <episodeid>154689</episodeid>
   <title>P3 Nyheter</title>
   <starttimeutc>2012-09-19T13:00:00Z</starttimeutc>
   <endtimeutc>2012-09-19T13:02:00Z</endtimeutc>
   <program id="1646" name="P3 Nyheter" />
   <channel id="164" name="P3" />
  </scheduledepisode>
  ...
 </schedule>
</sr>

"Just nu"-information

Listar vad som sänds just nu och kommande program för samtliga kanaler. Alternativt kan önskat kanalId (channelid) skickas med som då enbart ger samma information fast för önskad kanal.

URL: http://api.sr.se/api/v2/scheduledepisodes/rightnow
Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Fält som kan sorteras: Exempelanrop: Svar:

I svaret returneras en channel alternativt en lista, channels, med flera element. Varje channel innehåller:

Exempelsvar (förkortat):
<sr>
   <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
   <pagination>
     <page>1</page>
     <size>10</size>
     <totalhits>43</totalhits>
     <totalpages>5</totalpages>
     <nextpage>http://api.sr.se/api/v2/scheduledepisodes/rightnow?page=2</nextpage>
   </pagination>
   <channels>
     <channel id="213" name="Blekinge">
           <previousscheduledepisode>
          <episodeid>32334</episodeid>
          <title>Nyheter från SR Blekinge</title>
          <starttimeutc>2012-09-25T11:30:00Z</starttimeutc>
          <endtimeutc>2012-09-25T11:33:00Z</endtimeutc>
          <program id="105" name="Nyheter P4 Blekinge" />
          <socialimage>
           http://sverigesradio.se/images/213/2186760_512_512.jpg?preset=api-default-square
          </socialimage>
        </previousscheduledepisode>
       <currentscheduledepisode>
          <episodeid>32334</episodeid>
          <title>Nyheter från SR Blekinge</title>
          <starttimeutc>2012-09-25T11:30:00Z</starttimeutc>
          <endtimeutc>2012-09-25T11:33:00Z</endtimeutc>
          <program id="105" name="Nyheter P4 Blekinge" />
          <socialimage>
            http://sverigesradio.se/images/213/2186760_512_512.jpg?preset=api-default-square
            </socialimage>
        </currentscheduledepisode>
        <nextscheduledepisode>
          <episodeid>12363</episodeid>
          <title>Nyheter från SR Blekinge</title>
          <starttimeutc>2012-09-25T12:30:00Z</starttimeutc>
          <endtimeutc>2012-09-25T12:33:00Z</endtimeutc>
          <program id="105" name="Nyheter P4 Blekinge" />
          <socialimage>
            http://sverigesradio.se/images/213/2186760_512_512.jpg?preset=api-default-square
          </socialimage>
 </nextscheduledepisode>
     </channel>
     ...
   </channels>
</sr>