API-metoder: Topplistor

Endpointen http://api.sr.se/api/api/v2/startupbundle finns inte längre kvar och http://api.sr.se/api/api/v2/toplist returnerar tillsvidare en tom lista.
Motsvarande metadata går att hämta ut från metoder under avsnitt.

Mest lyssnade sändningarna

URL: http://api.sr.se/api/api/v2/toplist
Denna returnerar from 2017-09-26 en tom lista. Under avsnitt finns metoder som kan leverera samma typ av metadata.

Senaste publicerade sändningar och poddar

Hämta en lista av Sveriges Radios senaste publicerade sändningar och poddar

URL: http://api.sr.se/api/api/v2/lastpublished
Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Exempelsvar (förkortat):
<sr>
  <copyright>
    Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.
  </copyright>
  <pagination>
    <page>1</page>
    <size>10</size>
    <totalhits>20</totalhits>
    <totalpages>2</totalpages>
    <nextpage>
      http://api.sr.se/api/v2/lastpublished?audioquality=hi&page=2
    </nextpage>
  </pagination>
  <shows>
    <show id="4143558">
      <title>Morgonandakt 20120919</title>
      <description>Morgonandakt med Anna Nilsson Christersdotter, skolpräst i Jönköping. Ingen kan göra allt,
       men alla kan göra något Johannes 4: 1-15</description>
      <dateutc>2012-09-19T04:00:00Z</dateutc>
      <type>pod</type>
      <imageurl>
        http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/1320/2115114_512_512.jpg
      </imageurl>
      <program id="1320" name="Morgonandakten"/>
      <downloadpodfile id="4143558">
        <url>http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4143558.mp3</url>
        <statkey>
          webbradio/start/lyssnaigenmp3/132_P1-1320_Morgonandakten/4143558_Morgonandakt 20120919
        </statkey>
        <duration>318</duration>
        <title>Morgonandakt 20120919</title>
        <description>Morgonandakt med Anna Nilsson Christersdotter, skolpräst i Jönköping. Ingen kan göra allt,
         men alla kan göra något Johannes 4: 1-15</description>
        <filesizeinbytes>31558939</filesizeinbytes>
        <program id="1320" name="Morgonandakten"/>
      </downloadpodfile>
    </show>
    ...
  </shows>
</sr>
          

Toppuffar

Hämta en lista av toppuffar.

URL: http://api.sr.se/api/api/v2/topstories
Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Exempelsvar (förkortat):
            <sr>
 <copyright>
  Copyright Sveriges Radio 2015. All rights reserved.
 </copyright>
 <pagination>
  <page>1</page>
  <size>10</size>
  <totalhits>1</totalhits>
  <totalpages>1</totalpages>
 </pagination>
 <shows>
  <topstory id="6245054">
   <title>Förmiddag i P4 Väst</title>
   <abovetitle>Senaste nytt</abovetitle>
   <linktext/>
   <backgroundcolor>3b3b3b</backgroundcolor>
   <show id="164">
   <title>P3</title>
   <dateutc>2015-09-07T14:25:00</dateutc>
   <starttimeutc>2015-09-07T12:25:00Z</starttimeutc>
   <endtimeutc>2015-09-09T13:25:00Z</endtimeutc>
   <type>livestream</type>
   <liveaudio id="164">
    <url>http://sverigesradio.se/topsy/direkt/164.mp3</url>
    <statkey>/app/direkt/p3[k(164)]</statkey>
   </liveaudio>
   </show>
   <imageurl>
    http://static.sr.se/images/83/3570083_400_300.jpg?preset=api-default-rectangle
   </imageurl>
   <imageurltemplate>
    http://static.sr.se/images/83/3570083_400_300.jpg
   </imageurltemplate>
   <publishendutc>2015-09-08T12:20:00Z</publishendutc>
  </topstory>
 </shows>
</sr>