API-metoder: Trafik

Nedanstående metoder är att betrakta som "beta-version". Formatet kan komma att ändras.

Lista trafikmeddelanden

Listar alla tillgängliga trafikmeddelanden.

URL:

http://api.sr.se/api/v2/traffic/messages

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Svar:

I svaret ingår en lista av meddelanden. Varje meddelande innehåller:

Exempelsvar (avkortat):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sr>
  <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
  <pagination>
    <page>1</page>
    <size>10</size>
    <totalhits>8</totalhits>
    <totalpages>1</totalpages>
  </pagination>
  <messages>
    <message id="686512" priority="2">
      <createddate>2013-01-09T11:55:52.113</createddate>
      <title>Tåg</title>
      <exactlocation>Hela banan mellan Stockholm och Västerås</exactlocation>
      <description>Stockholm-Västerås. Risk för förseningar. Reducerad spårkapacitet vid Bålsta.</description>
      <latitude>59.4202424674578</latitude>
      <longitude>17.854384905105359</longitude>
      <category>1</category>
      <subcategory>Tåg</subcategory>
    </message>
    ...
  </messages>
</sr>

Lista trafikområden

Listar trafikområden. Till metoden kan skickas en position: latitude samt longitude.

Om dessa parametrar är specificerade returneras det trafikområde som positionen tillhör. Om position inte anges returneras samtliga trafikområden.

URL:

http://api.sr.se/api/v2/traffic/areas

Parametrar:

Se avsnittet generella parametrar för fler parametrar.

Exempelanrop: Svar:

I svaret ingår ett eller flera trafikområden. Varje område (area) innehåller:

Exempelsvar:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sr>
 <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
 <area name="Uppland" zoom="11" radius="50" trafficdepartmentunitid="2861"/>
</sr>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sr>
 <copyright>Copyright Sveriges Radio 2012. All rights reserved.</copyright>
 <pagination>
  <page>1</page>
  <size>10</size>
  <totalhits>25</totalhits>
  <totalpages>3</totalpages>
  <nextpage>http://api.local/v2/traffic/areas?page=2</nextpage>
 </pagination>
 <areas>
  <area name="Norrbotten" zoom="10" radius="120" trafficdepartmentunitid="2856"/>
  <area name="Västerbotten" zoom="8" radius="180" trafficdepartmentunitid="2865"/>
  <area name="Västernorrland" zoom="10" radius="120" trafficdepartmentunitid="2863"/>
  <area name="Jämtland" zoom="10" radius="120" trafficdepartmentunitid="2850"/>
  <area name="Gävleborg" zoom="10" radius="120" trafficdepartmentunitid="2847"/>
  <area name="Dalarna" zoom="10" radius="120" trafficdepartmentunitid="2845"/>
  <area name="Uppland" zoom="11" radius="50" trafficdepartmentunitid="2861"/>
  <area name="Västmanland" zoom="11" radius="50" trafficdepartmentunitid="2866"/>
  <area name="Örebro" zoom="11" radius="50" trafficdepartmentunitid="2867"/>
  <area name="Värmland" zoom="11" radius="80" trafficdepartmentunitid="2862"/>
 </areas>
</sr>